Allmänna villkor

Genom att skapa ett konto och registrera dig för Nivides e-kurser godkänner du följande villkor.

  • Nivide erbjuder ingen personlig rådgivning eller utbildning under tiden du genomför en e-kurs. Personlig rådgivning och utbildning offereras separat och du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av detta.

  • Nivide kan inte ställas återbetalningsskyldiga för eventuella utgifter du väljer att betala till tredjepartsverktyg före, under eller efter kursen.

  • Du är införstådd med att e-kursen ger dig kunskap kring det specifika ämnet, men att det är upp till dig själv att förvalta kunskapen för att uppnå de resultat som du önskar. Nivide lämnar inga garantier för att du uppnår ett visst resultat eftersom det finns flera faktorer som avgör detta som är utom vår kontroll.

  • Ditt konto är personligt (gäller endast för 1 användare) och får inte lämnas ut till någon annan. Om kontot lämnas ut till någon annan har Nivide rätt att avsluta ditt konto med omedelbar verkan utan att ställas återbetalningsskyldiga. 

Om du har frågor kring våra villkor är du välkommen att kontakta oss på kontakt@nivide.se.